ร่วมสนับสนุนพันธกิจคริสตจักร

ถวายเพื่องานประกาศฯ, พันธกิจ และการบุกเบิก

บัญชีคริสตจักร :    คริสตจักรพระเจ้าอุปถัมภ์ สมุทรสงคราม

                            ธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซี สมุทรสงคราม

                            บัญชีเลขที่ 501-7-07716-4

 

together

      .."...พวกท่านบอกว่าอีกสี่เดือนจะถึงฤดูเกี่ยวข้าวแล้วไม่ใช่หรือ? ส่วนเราบอกพวกท่านว่า เงยหน้าขึ้นดูนาเถิด ทุ่งนาเหลืองอร่ามและถึงเวลาเกี่ยวแล้ว คนเกี่ยวกำลังได้รับค่าจ้างและกำลังรวบรวมพืชผลไว้สำหรับชีวิตนิรันดร์ เพื่อทั้งคนหว่านและคนเกี่ยวจะได้ชื่นชมยินดีด้วยกัน....."  ยอห์น 4:35-36

Green City