หัวข้ออธิษฐาน

 

He

 

1. คนใน จ.สมุทรสงคราม และ จ.เพชรบุรี จะได้รับความรอดมากขึ้น

2. ฐานของผู้นำคริสตจักรฯที่จะมีมากขึ้น

3. สมาชิกเก่าในคริสตจักรฯจะลุกขึ้นมามีส่วนในการทำพันธกิจมากขึ้น

4. ผู้เชื่อใหม่ที่จะเติบโตในพระเจ้ามากขึ้น

5. การขยายคริสตจักรฯ ลูก ในอนาคต

 

อธิษฐานเผื่อพิเศษ

** 1.พี่น้องสมาชิกในคริสตจักรที่จะเติบโต มีชัยชนะเหนือการทดลอง และการเงินของคริสตจักรในแต่ละเดือน

    2.ขอพระเจ้าทรงประทานนักดนตรีที่จะเข้ามาร่วมทีมนมัสการ

    3.งานพันธกิจ ในเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ

                              4. งานรับใช้ ปี 2024 "ลมใหม่ ไฟใหม่ ฤดูกาลใหม่"

 

Green City