บทความเรื่อง การทำ content เพื่อการประกาศ

999

“โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหากมีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรมีผู้ปกครองร่วมรับชม”

          ผู้เขียนเข้าใจว่าพี่น้องทุกท่านคงจะเคยได้ยินคำนี้ก่อนรับชมละครตามสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ผู้เขียนจึงหยิบคำนี้ขึ้นมาเพื่อให้สติหรือข้อแนะแนวคิดแก่พี่น้องในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้มีวิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอที่พันธกิจคริสเตียนต่างๆ มีการทำออกมามากมายในแต่ละวัน อีกทั้งมีการตั้งข้อสงสัยและวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในเวลานี้

          อฟซ.1:17 ข้าพเจ้าอธิษฐานว่า ขอพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา คือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงโปรดประทานให้ท่านทั้งหลาย มีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญา และความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์ 18 และขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้น เพื่อท่านจะได้รู้ว่า ในการที่พระองค์ทรงเรียกท่านนั้น พระองค์ได้ประทานความหวังอะไรแก่ท่าน และรู้ว่ามรดกของพระองค์สำหรับธรรมิกชนมีสง่าราศีอันอุดมบริบูรณ์เพียงไร

          ขอพระเจ้าทรงเปิดตาฝ่ายวิญญาณที่พี่น้องในพระกายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าจะรับชมทุกคลิปด้วยการอธิษฐาน เพื่อที่จะได้รับปัญญาและความเข้าใจว่าอะไรที่เป็นมาจากพระเจ้าหรือเป็นมาจากมนุษย์ที่สร้าง Content ทำขึ้นมาเพื่อยกชูตัวเอง

          ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ถึงคลิปที่มีพระสงฆ์รับเชื่อพระเจ้าและไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ถึงคนที่เดินไม่ได้มานานกว่า 15-16 ปี ว่าเป็นการอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าจริงไม่ หรือเป็นการโม้การอัศจรรย์ของพระเจ้า รวมถึงผู้เขียนไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ถึงการนำผู้เชื่อมาเวียนเทียนรับบัพติสมาในน้ำในจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคเหนือตอนล่างว่าเป็นผู้เชื่อใหม่ทั้งหมดจริงหรือไม่

          แต่ผู้เขียนอยากจะบอกกับพี่น้องอย่างสัตย์ซื่อและตรงไปตรงมาว่า ทุกการกระทำทุกคนต้องรับผิดชอบ

          วว.22:12 "ดูเถิด เราจะมาในเร็วๆนี้ และจะนำบำเหน็จของเรามาด้วย เพื่อตอบแทนการกระทำของทุกคนเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่ดีหรือไม่ดีก็ตาม เพราะพระเจ้าทรงรู้ทุกอย่างที่เราพูด, ทำหรือแม้แต่คิด แล้วพระองค์จะทรงให้รางวัลหรือลงโทษแต่ละคนตามนั้น (สดุดี 28:4; สดด. 62:12; รม 2:6; วว. 2:23; วว. 18:6; วว. 22:12)

          ซึ่งไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าเท่านั้น แต่ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อกฎหมายของบ้านเมืองด้วยหากสิ่งที่เขาเหล่านั้นทำอยู่นำมาซึ่งความขัดแย้งของบ้านเมืองด้วยการลบหลู่ดูหมิ่นคนในศาสนิกอื่นหรือการหลอกลวงคนให้มาเข้ารีตในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า ทางฝ่ายราชการ (กรมศาสนา) หรือ (ความมั่นคง) คงไม่เพิกเฉยในการทำหน้าที่ของตนอย่างแน่นอน
บ้านก็มีกฎบ้าน วัดก็มีกฎวัด โบสถ์ก็มีกฎโบสถ์ บ้านเมืองก็มีกฎบ้านเมือง ฝ่ายราชการคงไม่เพิกเฉยในการทำหน้าที่ของตนอย่างแน่นอน มิเช่นนั้นนักศาสนวิทยา ( คริสเตียน) ที่มีชื่อเสียงของไทยท่านหนึ่งคงไม่ต้องลี้ภัยไปต่างแดน และฝ่ายบ้านเมืองก็คงไม่เพิกเฉยกับคนที่กดไลค์หรือกดแชร์กับคำสอนที่นำมาซึ่งความแตกแยกของบ้านเมืองด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นธรรมิกชนต้องพึงพิจารณาในเรื่องการกดไลค์หรือกดแชร์คำสอนต่างๆด้วย

          ท้ายสุดผู้เขียนในฐานะผู้ที่พระเจ้าอนุญาตให้ดูแลแกะของพระเจ้า อยากหนุนนำให้ผู้เลี้ยงทุกท่านได้ดูแลแกะของพรเจ้าด้วยพระคำ ข้อเท็จจริงเวลานี้แกะของพระเจ้าในประเทศไทย ตามมนุษย์ผู้นำ , ตามไฟ , ตามการเผย , ตามหมายสำคัญ , ตามการอัศจรรย์ , ตามการประชุมสัมนาต่างๆของคริสเตียน แต่กับไม่ได้แบกกางเขนของตนตามพระคริสต์เจ้า จึงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมาย ผู้เขียนขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า เครื่องมือที่จะใช้ปั้นจิตวิญญาณแกะของพระเจ้าได้ดีที่สุด คือ พระวจนะของพระเจ้า อ่าน คิดและใคร่ครวญพระคำจนสิ่งที่อ่านกลายเป็นจิตวิญญาณของเราและยอมให้พระวจนะสร้างชีวิต ชีวิตถึงจะเปลี่ยน ไม่ใช่กิจกรรมคริสเตียน

 

รักในพระคริสต์
ก้องภพ พระคุณอุปถัมภ์
ศบ.คจ.พระเจ้าอุปถัมภ์ จ.สส.

Green City