บทความเรื่อง คุณค่าความเป็นคน

men

 

 

          เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเกิดเรื่อง Drama ขึ้นบนเวทีประกวด Miss Grand Thailand เมื่อผู้เข้าร่วมประกวดคนหนึ่งขอที่จะไม่เข้าร่วมกิจกรรมในการดูดวงสาเหตุเพราะเธอเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าพระเยซูคริสต์

โดยส่วนตัวผมมองเรื่องนี้เป็น 2 ด้าน

          ด้านแรกคือ เป็นการสร้าง Content เพื่อให้การประกวด MUT ในครั้งนี้เป็นที่น่าสนใจโดยมีการหยิบประเด็นเรื่องของความเชื่อขึ้นมาแล้วก็มีผู้คนมากมายกระโจนเข้าใส่ในเรื่องนี้ สมมติว่าถ้าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้เป็นการสร้าง Content เพื่อให้การประกวด MGT 2023 เป็นที่น่าสนใจก็นับว่า Content นี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม

          ประเด็นที่ 2 แต่ถ้าเป็นเรื่องของผู้เข้าประกวดคนนี้ มีความยำเกรงในพระเจ้าจริงๆเรื่องที่เกิดขึ้นถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ทำให้ความเชื่อของคริสเตียนได้ถูกพูดถึงในระดับประเทศอีกครั้งหนึ่ง และด้วยการที่ผู้เข้าประกวดได้ปฎิเสธการดูดวง ผู้จัดการประกวด MGT จึงได้ทำการอบรมสั่งสอนผู้เข้าประกวด MGT คนนี้ในขณะที่มีการ Life สดอยู่ด้วย มันจึงเป็นเรื่องที่พูดกันไปทั่วประเทศโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและการเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก ซึ่งผมได้ฟังเนื้อหาสาระที่ผู้จัดการประกวด MGT คนนี้ใช้ในการอบรมสั่งสอนผู้เข้าประกวดคนนี้แล้วสามารถสรุปได้ 2 ประเด็น ประเด็นแรก คือ ศาสนาเป็นเพียงเรื่องรสนิยม พระเจ้าและพระอื่นๆไม่ได้ให้ชีวิต พ่อแม่ต่างหากที่ให้ชีวิต

          สิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องก็คือว่า ใครจะพูดอะไรไม่สำคัญ สำคัญว่าพระคำของพระเจ้านั้นพูดว่าอย่างไร ? ใครจะคิดอย่างไรกับเราไม่สำคัญ สำคัญว่าพระเจ้านั้นทรงคิดอย่างไรกับเรา พระคำของพระเจ้าใน ปฐก.1:26 บอกกับเราอย่างชัดเจนว่ามนุษย์เป็นพระฉายของพระเจ้า ( พระฉาย คือ รูปเหมือน ) มนุษย์เป็นรูปเหมือนของพระเจ้า พระคำของพระเจ้าใน ปฐก.2:7 บอกกับเราอย่างชัดเจนว่า และพระองค์ทรงระบายลมปราณหรือลมหายของพระองค์ลงมามนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิต

          เพราะฉะนั้นการที่ผู้จัดการประกวด MGT พูดว่าพ่อแม่เป็นผู้ให้ชีวิตนั่นก็เป็นเรื่องของเขา แต่ในฐานะที่เราเป็นคริสตชนเราต้องรู้และต้องเข้าใจว่าพระเจ้าต่างหากที่เป็นผู้ให้ชีวิตและลมหายใจแก่มนุษย์ ประเด็นที่ 2 ที่ผู้จัดการประกวด MGT พูดสั่งสอนน้อง คือ คนฉลาดต้องอยู่ให้เป็น ความหมายก็คือ อย่าเคร่งมันให้มันมาก ทางกองประกวด MGT ใช้ให้ทำอะไรก็ทำไป ในความคิดของผมนี่เป็นคำพูดที่ถูกต้องเพราะเขาไม่ได้รู้จักกับพระเจ้า สายตาของคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้า คือ เขาสายตาดีแต่มืดบอดทางความคิดจิตใจ ทำไมผมถึงพูดอย่างนั้น เพราะมนุษย์ซึ่งเป็นคนบาปจะให้คุณค่าของความเป็นมนุษย์กันที่วัตถุสิ่งของมากกว่าทรัพยากรบุคคล ทั้งๆที่สังคมไทยมักจะพูดคำว่า มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด แต่โดยแท้จริงแล้วเรากับให้ความสำคัญกับวัตถุสิ่งของมากกว่าทรัพยากรบุคคล แตกต่างจากประเทศ Singapore ที่เขาเห็นคน Singaporean เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ามากเขาจึงลงทุนกับคน คนเขาน้อยแต่คุณภาพ คนสิงค์โปร์ทำงาน 1 คน เทียบเท่ากับคนไทยทำงาน 5-7 คน ประเทศของเขาจึงยืนอยู่แถวหน้าของโลก แต่สังคมไทยยืนอยู่ที่เดิม แต่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงสอนให้เราเห็นคุณค่าความเป็นคนของพระเจ้าโดยเน้นที่จิตวิญญาณไม่ใช่ที่วัตถุสิ่งของ

          ถ้าผู้เชื่อคนใดก็ตามเรียงลำดับความสำคัญผิดความสุขในชีวิตของคนๆนั้นก็จะไม่แตกต่างจากชาวโลก และองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องนี้ให้กับเราพระองค์ทรงหยิบเศษมนุษย์อย่างท่าน เปโตร ยอห์น ยา กอบและอีกหลายคนขึ้นมาปั้นและพวกเขายอมให้ช่างผู้ชำนาญการอย่างองค์พระเยซูคริสต์เจ้าปั้น พวกเขาได้ชื่อว่าเป็นคนคว่ำโลก (กจ.17:6) ขอพระเจ้าเมตตาน้องผู้เข้าประกวด MGT 2023 คนนี้ที่จะเห็นคุณค่าความเป็นคนของพระเจ้าโดยเน้นที่จิตวิญญาณไม่ใช่ที่วัตถุสิ่งของหรือตำแหน่งอย่างที่ผู้จัดการประกวด MGT 2023 พูดว่าทางกองประกวดให้ทำอะไรก็ทำอย่างเคร่งให้มันมาก

 

 

รักในพระคริสต์

ก้องภพ พระคุณอุปถัมภ์

ศบ.คจ.พระเจ้าอุปถัมภ์สมุทรสงคราม

 

Green City