ความเป็นมาของ คริสตจักรพระเจ้าอุปถัมภ์สมุทรสงคราม

   คริสตจักรพระเจ้าอุปถัมภ์สมุทรสงคราม เดิมมีชื่อว่า คริสตจักรใจสมานสมุทรสงคราม

   คริสตจักรใจสมานสมุทรสงคราม เริ่มต้นจากภาระใจของท่าน ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยกุล ศิษยาภิบาลอาวุโส ของคริสตจักรใจสมานสุขุมวิท ซ.6 กรุงเทพฯ ที่ท่านมีความปรารถนาจะเห็นคริสตจักรของพระเป็นเจ้ามีครบทั้ง 76 จังหวัด ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยกุล จึงมอบหมายให้ฝ่ายบุกเบิกพันธกิจได้ทำการสำรวจข้อมูลทางกายภาพจากสมุดโทรศัพท์คริสเตียน 

 การสำรวจข้อมูลของฝ่ายบุกเบิกพันธกิจในครั้งนี้ ทำให้ทราบข้อมูลที่สำคัญนั่นก็คือว่าทั้ง 76 จังหวัดของประเทศไทยในเวลานั้น ( เมื่อปี ค.ศ. 2000 ) มีเพียงจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ยังไม่มีคริสตจักรของพระเป็นเจ้าตั้งอยู่  นั่นก็คือที่ จ.สมุทรสงคราม ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ห่างไกลจากกรุงเทพ ฯ เพียงแค่ 63 กม. เท่านั้น 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นเหตุทำให้ท่าน ศจ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยกุล ได้ทำการหนุนใจผู้ปกครองส่วนและศิษยาภิบาลส่วนใต้ต่างที่จะขานรับในภาระใจหรือในนิมิตนี้ ขอบคุณพระเป็นเจ้าต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ทำให้ อ. สมบูรณ์ (อ.ชาโต้) และ อ.วันสุดี (อ.น้อย)ขุนฤทธิ์แก้ว ได้ถวายตัวออกไปปรนนิบัติและรับใช้พระเจ้าที่ จ. สมุทรสงคราม ในปี ค.ศ. 2001 เป็นคู่แรก  โดยอาจารย์ทั้ง 2 ท่านได้ใช้บ้านเช่า เป็นสถานที่ประกาศพระกิตติคุณของพระเป็นเจ้าโดยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ศูนย์ประกาศใจสมานแม่กลอง ซึ่งพันธกิจเด็กเป็นพันธกิจที่มีการเกิดผลเป็นอย่างมาก

 อย่างไรก็ตามในเดือน มีนาคม ค.ศ. 2004  ศูนย์ประกาศใจสมานแม่กลอง  ก็ต้องสูญเสีย อ.สมบูรณ์ ขุนฤทธิ์แก้ว ( อ.ชาโต้ ) ไปก่อนวัยอันสมควร ซึ่งต่อมาท่าน ศจ.มนูญศักดิ์  กมลมาตยกุล  ก็ได้มีโอกาสพบกับ อ.ก้องภพ พระคุณอุปถัมภ์ ที่กรุงเทพฯ ซึ่งขณะนั้น อ.ก้องภพ พระคุณอุปถัมภ์ เป็นศิษยาภิบาลอยู่ที่ คริสตจักรของพระเจ้า จ. บุรีรัมย์  ท่าน ศจ.มนูญศักดิ์  กมลมาตยกุล จึงได้แบ่งปันถึงพระราชกิจของพระเจ้าที่ จ. สมุทรสงคราม  รวมทั้งปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้กับ อ.ก้องภพ พระคุณอุปถัมภ์ ได้รับฟัง ภายหลังจากการที่ ศบ.ก้องภพ พระคุณอุปถัมภ์ ได้อธิษฐานกับพระเป็นเจ้าร่วมกัน จึงได้ตอบตกลงกับท่าน ศจ.มนูญศักดิ์  กมลมาตยกุล ที่จะมารับเป็นศิษยาภิบาลหรือผู้ทำการ อีกทั้งจะมาสานต่อและก่องานของพระเป็นเจ้าขึ้นใหม่ที่ จ.สมุทรสงคราม 

 ขอบคุณพระเป็นเจ้าที่ใน 3 เดือนแรกที่ ศบ.ก้องภพ ได้เข้ามาสานงานต่อและก่อนงานใหม่ทำให้เกิดการฟื้นฟูในฝ่ายจิตวิญญาณขึ้นตามลำดับ สมาชิกเก่าและผู้สนใจต่างเข้ามาร่วมประชุมกันพอสมควร  เป็นเหตุทำให้ ศบ.ก้องภพ  ได้พาพี่ - น้องสมาชิกสมุทรสงครามประมาณ 20 กว่าคน ได้ย้ายจากบ้านเช่า ออกมาสู่อาคารพาณิชย์ 2 คูหา 4  ชั้นครึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ทางเข้าเมืองแม่กลอง

 และในอีก 9 เดือนต่อมา ศบ.ก้องภพ และพี่ - น้องสมาชิกสมุทรสงคราม ซึ่งมีอยู่ประมาณ 30 กว่าคนในเวลานั้น ต่างเห็นพ้องต้องกันในการที่จะให้มีการเปลี่ยนสถานะจากสถานประกาศเป็นคริสตจักรของพระเป็นเจ้าขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  7 พฤษภาคม ค.ศ.2006  ซึ่งคริสตจักรฯใจสมานสมุทรสงคราม มีนิมิตและปรัชญาของคริสตจักรดังนี้คือ

          

นิมิต / นโยบาย ในการที่จะ : ประกาศ  เสริมสร้างพระกาย และขยายคริสตจักร

ปรัชญา / เป้าหมาย ในการที่จะ : เสริมสร้างคนทุกวัยให้เป็นสาวกของพระคริสต์ที่ใช้การได้

 ซึ่ง อ.ก้องภพ พระคุณอุปถัมภ์ ได้รับใช้ร่วมกับ คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท ซ.6 และได้รับใช้โดยอยู่ภายใต้องค์การพระติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์ (พ.ส.ท.) มาร่วม 13 ปี และร่วมรับใช้อย่างสัตย์ซื่อ

 อย่างไรก็ตามมาถึงจุดที่ อ.ก้องภพ พระคุณอุปถัมภ์ ต้องการที่จะมีอิสรภาพ มีเสรีภาพ ในการขยายแผ่นดินของพระเจ้าและอาณาจักรของพระองค์ จึงได้นำ คริสตจักรสมุทรสงคราม ออกมาจากองค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์ในประเทศไทย (พ.ส.ท.) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา และเปลี่ยนชื่อคริสตจักรจากเดิมมาเป็นชื่อใหม่คือ คริสตจักรพระเจ้าอุปถัมภ์สมุทรสงคราม (God’s Provision Samutsongkram Church) อีกทั้ง ศจ.ก้องภพ พระคุณอุปถัมภ์ จะนำคริสตจักรเข้าร่วมกับองค์กรใหม่ตามกรอบเวลาที่เหมาะสมต่อไป

Green City